SRB

Proffs på merchandising sedan 1995

Svensk rikstäckande butiksservice, SRB, etablerades 1995 och vi är idag Sveriges största aktör inom merchandising. SRB är ett privatägt, oberoende bolag som tillhandahåller tjänster inom bland annat dagligvaru-, bygg- och detaljhandel samt på apoteksmarknaden. Vi hanterar både fasta löpande uppdrag och tillfälliga projekt som kampanjer, säsongsplock och planogramsrevideringar.

Vi erbjuder även helhetslösningar med samarbetspartners för flera områden som projektsälj, logistik, telemarketing och demo/event – samordnas för optimerad distribution och försäljning.

Rikstäckande var ordet

Med över 500 fast anställda merchandisers och lokal arbetsledning på fem kontor har vi en oslagbar närvaro. SRB utför över 3 000 butiksbesök per vecka, vilket ger oss dels en lokalkännedom som kommer både kunder och personal tillhanda, dels en möjlighet att erbjuda flexibla, kostnadseffektiva lösningar inom merchandising.

 


Vår värdegrund

Det huvudsakliga syftet med SRB:s värdegrund är att erbjuda samtliga medarbetare ett gemensamt företagskulturellt underlag. Den är tänkt som både riktlinje och trygghet, och avspeglar sig i hur vi uppträder i relation till kunder, leverantörer och kollegor. Som principer för att bibehålla kvalitet och engagemang i vårt dagliga arbete har vi valt följande sex kärnvärden: närhet, kompetens, kontroll, ansvar, tillit och respekt.

Med närhet, kompetens och kontroll formar vi en tydlig organisation där vi alltid strävar efter att utveckla våra kunskaper och affärsmodeller. Vi visar intresse och engagerar oss i våra kunder, kollegor och samarbetspartners. Goda relationer och en öppen dialog bidrar samtidigt till bra kommunikation och att undvika missförstånd.

Genom ansvar, tillit och respekt hjälper vi varandra till ett gott resultat och tvekar inte att säga ifrån om något inte känns bra. Vi ansvarar för att i möjligaste mån agera konstruktivt och lösningsinriktat med en uttalad ambition att vara den bästa samarbetspartnern, som individer och som företag.

Närhet

Kompetens

Kontroll

Ansvar

Tillit

Respekt