SRB

Golv

Externa säljplatser fyller en viktig funktion, inte minst för att hitta nya konsumenter och skapa medvetenhet kring varumärke och produkt. De externa säljplatserna bidrar även till volymförsäljning vid kampanjer.

SRB säkrar även din leverans av POS-material ut till butik, antingen via direktdistribution till våra merchandisers eller spårbara butiksförsändelser via vår logistikpartner.
Med cirka 450 fast anställda merchandisers över hela landet, kan vi erbjuda dig som kund möjligheten att välja ett rikstäckande genomförande på bestämd dag.

Hur ser dina behov ut? Kontakta oss för att höra mer om exempelvis kampanjorder, kampanjexponering, kampanjuppföljning, sekundär placering och undersökningar.

Läs om några av våra uppdrag