SRB

Kontroll

Väl fungerande kontroll är en självklarhet för SRB. Vi har därför utvecklat verktyg som låter dig ta del av uppdragens utförande i butik, allt för att du som kund ska känna dig trygg. Med våra processer, system och kompetens säkerställer vi rätt resurs på rätt plats vid rätt tillfälle, alltid med kostnadseffektivitet i fokus.

Genom vårt rapporteringssystem samlar vi löpande in butiksinformation. Systemet är kopplat till vår kundportal och de fakta vår personal registrerar blir således synlig online för våra kunder, i realtid. Bilder från besöken och svar på uppföljningsfrågorna underlättar en optimal uppföljning av uppdraget.

Via vårt ordersystem kan vi lägga order för alla direktleveranser till butik, ordnat efter sektion, produktgrupp, etc. Du som kund kan integrera systemet med ert eget, eller hämta upp era order online via vår kundportal.

Som kund hos SRB har du alltid tillgång till en dedikerad projektledare som följer och säkerställer projektet hela vägen, från uppstart till genomförande, uppföljning och analys.